Leerkracht‎ > ‎Leerkracht (2)‎ > ‎Leerkracht (3)‎ > ‎Leerkracht (4)‎ > ‎

Leerkracht (5)

Wendbaarheid

Voor de leerlingen is het van belang dat zij weten wat er zoal bij Nederland hoort. Dat is nodig omdat deze onderwerpen er uiteindelijk voor zorgen dat ze mee kunnen komen in de Nederlandse cultuur/ maatschappij. Door de kennis kunnen ze zich aanpassen in het dagelijkse leven en kunnen ze later de culturen van de andere landen beter uit elkaar halen en vergelijken.

Bron: Klassenmanagement in de onderbouw
Schrijver: Drs. Yvonne Leenders
ISBN: 90 6508 258 1

Je stimuleert een goede samenwerking tussen de leerlingen door een duidelijke opdracht te verstrekken, die makkelijk is te verdelen in taken. Je kunt de leerlingen helpen bij het verdelen van de taken door te vragen wat er allemaal moet gebeuren. Als leerlingen eerder klaar zijn kun je ze stimuleren om elkaar te helpen.

Als er een leerling wordt buitengesloten is het de taak van de leerkracht om de moeilijkheden te achterhalen en te begrijpen. Je kunt de juiste hulp bieden door er onbevangen tegenover te staan. Deze houding kunnen de leerlingen dan overnemen, waardoor de kans minder groot is dat het kind een buitenstaander wordt.

Door leerlingen op elkaar te richten, sta jij als leerkracht minder centraal, zodat de leerlingen merken dat ze steun en zekerheid kunnen vinden bij hun klasgenoten.

Wij hebben onze activiteiten dus zo goed duidelijk mogelijk uitgewerkt en kiezen ervoor om de leerlingen te laten samenwerken met een maatje.

Wij adviseren om de materialen van te voren klaar te zetten en de leerlingen erop te wijzen waar ze deze kunnen vinden. Hierdoor gaat er geen onnodige leertijd verloren en kunnen de leerlingen direct aan de slag.

Doordat de leerlingen zelfstandig bezig kunnen met deze webkwestie zijn de leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten en verhoog je de betrokkenheid van de leerlingen.

We hebben verder naar ons idee een rode draad gekozen voor deze webkwestie die herkenbaar is voor de leerlingen en dicht bij hun belevingswereld staat. Dit zijn dus herkenbare situaties.

Bij het indelen van de groepen is het belangrijk dat je let op de verschillende niveaus van de leerlingen. Als je een leerling die iets nog niet zo goed beheerst laat samen werken met leerling die al veel verder is, kan dit voor beide leerlingen nadelig werken, vooral wanneer de samenwerking tussen jonge kinderen nog niet helemaal beheerst wordt.

Daarnaast hebben we in de webkwestie zelf onze Internetbronnen gezet onder het kopje infobronnen.

Einde handleiding.
Comments