Leerkracht‎ > ‎Leerkracht (2)‎ > ‎

Leerkracht (3)

Werkblad met de stamboom
  • Optie 1: print zelf werkbladen voor de leerlingen
  • Optie 2: laat de leerlingen de werkbladen zelf uitprinten
Reistekening
Bij deze opdracht kunt u zelf kiezen welke materialen u wilt gebruiken. We willen u echter wel enkele suggesties aanbieden:
  • wasco
  • ecoline
  • verf
  • stiften
  • potloden
  • houtskool

Verantwoording bij de inhoud en didactische keuzes

De door ons geraadpleegde theorie:
Bron: Tule.slo.nl

kerndoel 9 bij werkblad koe
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Voor het schrijfplezier van de leerlingen is het belangrijk dat de teksten gepubliceerd worden en niet zomaar met rode strepen in de la van leerkracht verdwijnen. Daarom stellen wij voor dat u enkele goede verhalen laat voorlezen voor de klas of dat u de verhalen op een gekleurd a4tje laat  plakken met een mooie tekening erbij en deze schilderijen ophangt in de klas of op de gang, zodat ook de ouders ze kunnen bekijken.

kerndoel 56 hele webkwestie
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

Objecten uit het verleden
(voorwerpen, monumenten, gebouwen)gebouwen, monumenten en objecten uit het verleden in de eigen woonplaats
(bijv. kerken, molens, winkels, schepen, spinnewiel)

Het doel van deze webkwestie is dat de kinderen uit groep 4 aan het einde van de webkwestie een aantal Nederlandse cultuurkenmerken kunnen benoemen. Te weten: Koe, molens, dijken, duinen, Koningin Beatrix, Amalia, klompen en tulpen.

Bron: Ontwikkelingspsychologie voor het onderwijs
Schrijvers: Joop Brakenhof en Sjoerd Homminga
ISBN: 90 01 15990 7
Blz. 51

Sociale weerbaarheid

Naast  de zelfredzaamheid is het ook van belang dat een kind zich ook in een groep kan handhaven. Hieronder valt het contact maken, het samenwerken en afspraken  maken met de andere leerlingen

Daarom hebben wij ervoor gekozen om de webkwestie uit te laten voeren in tweetallen en hebben we daar heel bewust een wat grotere knutselactiviteit in gestopt.

>> Vervolg >>
Subpagina''s (1): Leerkracht (4)
Comments