Leerkracht‎ > ‎Leerkracht (2)‎ > ‎Leerkracht (3)‎ > ‎

Leerkracht (4)

Kind en televisie

De invloed van de tv-programma’s is groot. Na het buitenspelen volgt tv kijken op de tweede plaats van de ranglijst met vrijetijdsbesteding. Het filmpje wat wij in deze webkwestie hebben geplaatst is bedoeld als blikverruimer en als prikkeling om nog meer te weten te komen over het onderwerp. 

Bron: vakbekwaam onderwijzen
Schrijvers: Brigitte Bongaards en Joop Sas
ISBN: 90 01 93558 3
Blz.: 120 t/m 131
Voor het opzetten van de webkwestie hebben we gebruik gemaakt van de 10 didactische sleutelwoorden.
Leerstofbewerking; De leerstof past in aangegeven tijd zodat de les kan worden afgesloten en de kans daardoor groot is dat het lesdoel behaald is.
Dit hebben we uitgetest door de webkwestie zelf helemaal te maken. Ook hebben we ons best gedaan om de stof aan te laten sluiten bij de interesses van de leerlingen van groep 4.

Attitude

De leerlingen kunnen voor ze beginnen de hele webkwestie doorlopen, zodat ze weten wat de leerweg is en welke stappen er genomen gaan worden.

Aandacht

We hebben gebruikgemaakt van veel plaatmateriaal zodat de kinderen geboeid blijven en de anderstalige kinderen er ondersteuning aan kunnen ondervinden.

Warmlopen

Dit is een punt die u zelf zal moeten invullen in uw les. Het doel is dat u even terug blikt op iets dat de kinderen al kunnen en dat u van daar uit verder gaat met de nieuwe leerstof.

Aanbieding

In de webkwestie worden de essentiële begrippen steeds even herhaald, zodat het beter blijft hangen bij de leerlingen. We hebben verder gekozen voor een steeds weer terug kerende indeling zodat de leerlingen houvast hebben aan de structuur.

Actieve deelname

De leerlingen nemen de leerstof zelfstandig op en verwerken deze ook zoveel mogelijk in tweetallen. Het afschrijven van het verhaaltje zorgt ervoor dat ze een actieve bijdrage leveren aan het werkblad. Het bouwen van de molen zorgt ervoor dat de kinderen actief gaan kijken hoe de molen eruit ziet en door het gebruik van afwisselende werkvormen houd je leerlingen actief betrokken.

Verankeren

De essentiële woorden worden herhaald in de tekst, ook zijn de leerlingen actief bezig met de leerstof.

Opdiepen

De leerlingen moeten bij het maken van de stamboom gebruikmaken van de kennis die ze hebben opgedaan bij hun eigen familie. Wie zijn opa en oma en hoe herken je een opa en een oma? Papa en mama kennen ze wel, maar hoe zien we nu het verschil tussen opa en papa?

Onderhoud

Als leerkracht zijnde kunt u na deze webkwestie verder met het thema typisch Nederland. U kunt het onderwerp nog flink uitdiepen en verbreden. Te denken valt aan de Nederlandse feesten, Onze tradities en gewoonten bij gebeurtenissen zoals verjaardagen, geboortes en vieringen enz.


>> Vervolg >>

Subpagina''s (1): Leerkracht (5)
Comments